Τα τελευταία χρόνια, ένας εντυπωσιακός αριθμός βιομηχανιών έχει αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί για να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος – όχι μόνο με την περιβαλλοντική έννοια, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες. Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα,
η συντακτική ομάδα του Manufacturing επέλεξε βιώσιμες βιομηχανίες, που με τις πρακτικές και τις δράσεις τους, δείχνουν το δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Πράσινη Συμφωνία για ένα βιώσιμο μέλλον
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Πράσινη Συμφωνία δίνει ήδη σήμερα τον τόνο στη διαμόρφωση των πολιτικών και αποτελεί τον κοινό χάρτη πορείας προς το μέλλον για όλους. O κεντρικός στόχος να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, συνδέεται δομικά με την δίκαιη μετάβαση, ώστε να μην μείνει πίσω κανένα μέρος της κοινωνίας.
Επίσης, συνοδεύεται από ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικής μόχλευσης κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για την επόμενη δεκαετία, αποτελώντας συνεπώς ένα πλήρες πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Με την Πράσινη Συμφωνία, η Ευρώπη συνεχίζει να πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης, καθώς η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία καθίσταται πρώτη προτεραιότητα.

Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55%, έναντι 40% μέχρι το 2030, όπως ίσχυε πριν, που αποφασίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, επιτείνει και στη χώρα μας την ανάγκη συντονισμένων δράσεων προς διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κατά την μετάβαση στην «πράσινη» ανάπτυξη. Για την ελληνική βιομηχανία, μια από τις μεγάλες προκλήσεις είναι ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα.
Δηλαδή η μεταφορά μονάδων παραγωγής εκτός Ευρώπης. Ο κίνδυνος αυτός είναι αφενός υπαρκτός και αφετέρου θα εντείνεται όσο θα αυξάνεται η διαφορά της κλιματικής φιλοδοξίας, άρα και των απαιτήσεων για επενδύσεις, έναντι ανταγωνιστικών οικονομιών χωρίς αντίστοιχες δεσμεύσεις.

Παράλληλα, κρίσιμα ζητήματα, που θα επηρεάσουν συνολικά την ανταγωνιστικότητα είναι:
• Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
• η επάρκεια και σε ανταγωνιστικό κόστος ενεργειακού μίγματος χαμηλού αποτυπώματος σε άνθρακα,
• η μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
• και η υιοθέτηση των απαραίτητων «πράσινων» τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ε.Ε., οι ετήσιες επενδύσεις στο ενεργειακό σύστημα θα πρέπει να είναι περίπου 350 δισ. ευρώ υψηλότερες κατά την επόμενη δεκαετία (2021-2030) σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία (2011-2020), καθιστώντας προφανή την ανάγκη χρηματοδότησης, ώστε να υλοποιηθούν από τις επιχειρήσεις οι απαραίτητες επενδύσεις.
Η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία αναμένεται να λάβει συνολικούς πόρους από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ύψους 72 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32 δισ. ευρώ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα, ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση από την ύφεση της πανδημίας στην ανάπτυξη. Από τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, περίπου 12 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την «πράσινη» ανάπτυξη και είναι σημαντικό να επιτευχθεί ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των πόρων αυτών. Προϋπόθεση αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός, η άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται.

Η βιώσιμη ανάπτυξη φέρνει νέες ευκαιρίες
Η κυκλική οικονομία, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και η ηλεκτροκίνηση αποτελούν παράλληλα πεδία ευκαιριών για ανάληψη δράσης ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2050, με τον παγκόσμιο πληθυσμό να πλησιάζει τότε τα 9,7 δισ., η συντήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής ως έχει, θα απαιτεί την κατανάλωση σχεδόν τριών πλανητών σε φυσικούς πόρους. Η κυκλική οικονομία πρέπει να αξιοποιηθεί ως το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την παραγωγή αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Η αποδοτική αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων, η επιμήκυνση του κύκλου ζωής προϊόντων και υλικών και η δημιουργία λιγότερων -αλλά με μεγαλύτερη αξία- αποβλήτων γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας αποτελεί ανάγκη για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από την παραγωγή ενέργειας. Για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ σε 35% στην τελική κατανάλωση ενέργειας, είναι αναγκαία η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης που παραμένουν ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα κτίρια αναλογεί το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και περισσότερο από το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, η Ε.Ε. έχει εκπονήσει τη στρατηγική «Κύμα Ανακαινίσεων», δεσμεύοντας πόρους για την υλοποίησή της, τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης του Πολυετούς Δημόσιου νομικού Πλαισίου. Ήδη, η Ελλάδα σχεδιάζει να δεσμεύσει πόρους ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ενώ οι πόροι αυτοί αναμένεται να κινητοποιήσουν επιπρόσθετες επενδύσεις ύψους 4,3 δισ. ευρώ.

Οι εγκεκριμένοι Εθνικοί Σχεδιασμοί για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και για τη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) θέτουν φιλόδοξους στόχους εκτιμώντας παράλληλα επενδυτικές ανάγκες της τάξης των 50 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, η Ελλάδα προωθεί τις αναγκαίες τομές στον τομέα αυτό, ενώ η νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του 12-15% των κτιρίων. Χρειάζεται να προχωρήσει η υλοποίηση ώστε να μην μείνουν στα χαρτιά οι παραπάνω σχεδιασμοί.

Παπαστράτος: Η Βιωσιμότητα ως εταιρική κουλτούρα

Κωνσταντίνος Οικονόμου, Διευθυντής Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης
H Παπαστράτος έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει όλα αυτά τα χρόνια προς στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου πλάνου της. Ξεκινήσαμε με επενδύσεις που σχετίζονται με τη μέτρηση των καταναλώσεων ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε στοχευμένες ενέργειες για τη μείωσή τους. Για τον λόγο αυτό έχουν ήδη εγκατασταθεί και συνεχίζουν να εγκαθίστανται συστήματα με πολλούς έξυπνους μετρητές, που καλύπτουν από την υποδομή του εργοστασίου και φθάνουν σταδιακά σε βάθος μέσα στις ίδιες τις μηχανές. Προτεραιότητά μας αποτελούν τα συστήματα που είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, όπως ο φωτισμός (όπου έχουμε αντικαταστήσει τα φωτιστικά με LED), το σύστημα ατμού, το σύστημα ψύξης και ο κλιματισμός.

Σε όλα αυτά τα πεδία έχουμε κάνει ήδη από τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά επενδύσεων που έχουν μειώσει σημαντικά τις μεγάλες καταναλώσεις και συνεχίζουμε να επενδύουμε συνεχώς σε νέο εξοπλισμό. Ταυτόχρονα έχουμε ήδη εισαγάγει νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη στη λειτουργία του κλιματισμού, μια πρωτοποριακή πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα. Επίσης είμαστε ήδη στη διαδικασία μετάβασης επιλεγμένων συστημάτων στο υπολογιστικό νέφος προκειμένου να βελτιώσουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης τους. Όλα τα παραπάνω έρχονται και αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Παπαστράτος να συνεχίσει τις επενδύσεις προκειμένου να εξελίξει τα συστήματά της στην αιχμή της τεχνολογίας και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Μαρία Πάλλη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας
Στην Παπαστράτος ευθυγραμμιζόμαστε με τους κρίσιμους στόχους της μητρικής μας εταιρείας, της Philip Morris International, για την ανθρακική ουδετερότητα, για μηδενικά απόβλητα στα ΧΥΤΑ (ένα στόχο που έχουμε πετύχει εδώ και δυο χρόνια) και για την ορθολογική διαχείριση του νερού και των υπόλοιπων φυσικών πόρων.
Μάλιστα, συγκεκριμένα όσον αφορά στην προστασία του νερού, μόλις γίναμε μια από τις τρεις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιηθήκαμε βάσει του διεθνούς προτύπου Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0 που έχει στόχο η χρήση του νερού να είναι κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντολογικά βιώσιμη. Ειδικά για την διαχείριση των αποβλήτων υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα διαχωρισμού 12 ρευμάτων σε όλο το εργοστάσιο.

Τίποτα δεν πάει χαμένο, τίποτα δεν καταλήγει στη χωματερή. Υπάρχει πολύ καλή διαχείριση, συλλογή και διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή που παράγονται, με πρώτο μέλημά μας την περαιτέρω μείωση αυτών μέσων μέσω διάφορων προγραμμάτων. Στον πυρήνα των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόσαμε και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε βρίσκεται, τέλος, το πρωτοποριακό πρόγραμμα επιχειρησιακής αριστείας OPEN+, οι δυο βασικές αρχές του οποίου είναι το “100% ownership” (ο κάθε εργαζόμενος αισθάνεται υπεύθυνος για αυτό που κάνει) και το “Zero Loss Mindset” (σε οτιδήποτε δραστηριοποιείται κάποιος προσπαθεί ενεργά να μην έχει απώλειες π.χ. ενέργειας, κατανάλωσης νερού). Συνεχίζουμε, στο πλαίσιο του, να εισάγουμε νέα εργαλεία, όπως π.χ. το Environmental Trigger, με στόχο την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης και την ακόμη καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων.

 

Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια:Σταθερά βήματα βιώσιμης Ανάπτυξης

Πηνελόπη Παγώνη, Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ήταν από τους πρώτους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που ενσωμάτωσαν στη στρατηγική τους, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως προτεραιότητα ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μελλοντικής του πορείας, κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις, αλλά αναγνωρίζοντας και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται. Παράλληλα, τάχθηκε απερίφραστα υπέρ της αναγκαιότητας επίτευξης του στόχου που έθεσε η Ε.Ε. για την κλιματική ουδετερότητα. Διαχρονικά, ο Όμιλος έχει υποστηρίξει θεμελιώδεις Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Agenda 2030), καθώς και την Πράσινη Ατζέντα της Ε.Ε. Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός τηρείται απαρέγκλιτα, ενώ εντείνονται και οι προσπάθειες για τον ψηφιακό και τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου, που θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Στη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής μας για τη δημιουργία αξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα έχουν ενσωματωθεί, τόσο οι βασικές προκλήσεις και δυνατότητες, όσο και η συμβολή μας στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων -με βάση συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες επίδοσης για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG). Έτσι, τα τελευταία χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των θεμάτων που αναδεικνύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (materiality assessment) και τα αξιοποιούμε στη διαδικασία ανάλυσης των ουσιαστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την στρατηγική μας και τις συνδεόμενες με αυτήν επενδύσεις. Συνοπτικά, η επιχειρηματική προσπάθεια του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:
• τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ενέργειας και καυσίμων, με τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη προστασία της βιοποικιλότητας
• τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα βιοκαύσιμα, καθώς και την σταδιακή αντικατάσταση του αργού πετρελαίου από πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος.

Με την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων και την εφαρμογή δράσεων μείωσης του περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση της έντασης εκπομπών CO2 (tn CO2/tn crude) στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, κατά 22% από το 2014 έως το 2020, ενώ οι δείκτες αέριων εκπομπών SOx, ΝΟx και PM (ανά τόνο τροφοδοσίας) μειώθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά 34%, 29% και 24% αντίστοιχα. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος θα συνεχισθεί και στο μέλλον και θα επιτευχθεί μέσω πρόσθετων επενδύσεων (ενδεικτικά αναφέρεται η εγκατάσταση φίλτρου περαιτέρω μείωσης σωματιδίων-ESP, στο διυλιστήριο Ασπροπύργου εντός του 2021), καθώς και επιπλέον επενδύσεις στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης εκπομπών CO2 και μεγιστοποίησης της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Στην επιχειρηματική στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση, έχουν καθορισθεί μετρήσιμοι στόχοι επίδοσης -μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι- και έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες δράσεις περαιτέρω βελτίωσης. Ήδη, κατασκευάζουμε στην Κοζάνη ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταικά πάρκα της Ευρώπης, ισχύος 204 MW, που αποτελεί έργο – ορόσημο για τη μετάβαση του Ομίλου ΕΛΠΕ στην «πράσινη» ενεργειακή εποχή. Διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Βιομάζα), συνολικής ισχύος πάνω από 1.300MW, το οποίο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ έχουμε θέσει ως ενδιάμεσο στόχο τα 600MW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2025. Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη το τριετές εκτεταμένο πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, που αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην επιχειρησιακή μας λειτουργία, αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στον εθνικό στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

 

Όμιλος Ηρακλής: Έργα «Πράσινης» Καινοτομίας για ένα βιώσιμο μέλλον

Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας
Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών μας και η δημιουργία αξίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο αποτελούν καθημερινή δέσμευση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με οδηγό το όραμά μας για ένα βιώσιμο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο, υλοποιούμε μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και την ταυτόχρονη ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των Εργοστασίων μας.

Βιώσιμες επενδύσεις στα εργοστάσια του Ομίλου
Πρόσφατα υλοποιήσαμε επένδυση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο νέες και υπερσύγχρονες μονάδες για την επεξεργασία και την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στα Εργοστάσια του Βόλου και του Μηλακίου. Τα δύο αυτά έργα «πράσινης» καινοτομίας είναι καθοριστικά για την απανθρακοποίηση της παραγωγικής μας διαδικασίας και την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων. Με την επένδυση αυτή, όχι μόνο απαντούμε υπεύθυνα στις σύγχρονες προκλήσεις από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βελτιώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αλλά θέτουμε υψηλότερους στόχους και ανοίγουμε νέους δρόμους για τον κλάδο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και ορυκτές πρώτες ύλες με δευτερογενή υλικά προς ενεργειακή αξιοποίηση, προσφέρουμε βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα δύο αυτά έργα αναφοράς για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη έρχονται να προστεθούν σε ένα ευρύ περιβαλλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται την τελευταία δεκαετία. Ενδεικτικά να αναφέρω για το Εργοστάσιο του Βόλου την εγκατάσταση υβριδικού φίλτρου και συστήματος τροφοδοσίας φυσικού αερίου, την κάλυψη των αποθηκών πρώτων υλών τσιμέντου, καθώς και την εγκατάσταση συστήματος μείωσης εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx). Ταυτόχρονα, στο Εργοστάσιο του Μηλακίου επενδύσαμε πέρυσι στην περαιτέρω αναβάθμιση του τεχνολογικού μας εξοπλισμού και εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην ελληνική βιομηχανία υπερσύγχρονο και πιστοποιημένο σύστημα διαβροχής των σωρών στερεών καυσίμων και πρώτων υλών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ελαχιστοποίησης της διαφυγούσας σκόνης. Η βιώσιμη ανάπτυξη για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί οργανικό κομμάτι της στρατηγικής και της φιλοσοφίας μας.

Με ευθύνη και σεβασμό προς τους ανθρώπους μας, το περιβάλλον και την κοινωνία, πρόσφατα θέσαμε σε λειτουργία την πλατφόρμα heracles-footprint.gr με εμπλουτισμένο περιεχόμενο και ανανεωμένη σχεδίαση. Στόχος μας είναι η τακτική ενημέρωση και αποτύπωση της επίδοσης του Ομίλου μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, και ειδικότερα σε σχέση με τους τέσσερις στρατηγικούς μας πυλώνες: τους εργαζομένους μας και την κοινωνία, το κλίμα, την κυκλική οικονομία και τη φύση. Μεταξύ άλλων, μέσα από την πλατφόρμα αυτή, δίνουμε την ευκαιρία στον επισκέπτη να μάθει περισσότερα για το αποτύπωμα των δύο Εργοστασίων μας και να πληροφορηθεί για τις μετρήσεις των αέριων εκπομπών τους σε ημερήσια βάση.

Ενεργειακή αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις
Επιπρόσθετα, φέτος ολοκληρώσαμε την επένδυσή μας στην ενεργειακή αναβάθμιση του Εργοστασίου στο Βόλο εγκαθιστώντας νέο, πιο «πράσινο» και αποδοτικό φωτιστικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. Αξίζει να τονίσουμε εδώ ότι με το έργο αυτό επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας στο Εργοστάσιο που ξεπερνά τις 441.000 kWh, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής ενέργειας για φωτισμό, καθώς και σε μείωση κατά 344 τόνους CO2 σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τις πρωτοβουλίες μας για τη διεύρυνση του «πράσινου» προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου μέσα από την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων λύσεων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής τους για την μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές. Ενδεικτικά να αναφέρω το τσιμέντο τοιχοποιίας LYSIS και το HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ με βελτιωμένη σύνθεση που εξασφαλίζουν 45% και 30% μείωση εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή τους, σε σύγκριση με παραδοσιακά προϊόντα τσιμέντου υψηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ, και φέρουν την «πράσινη» σήμανση ECO της LafargeHolcim.

Coca Cola: Δείχνοντας το δρόμο για την ανακυκλώσιμη συσκευασία

Ζωή Πρεβενίου, Sustainability Manager Ελλάδας / Κύπρου
Η διαρκής μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας μας, μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών και επενδύσεων στις μονάδες παραγωγής μας, είναι πάντα προτεραιότητα για εμάς. Οι δράσεις μας, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που αφορούν στις μονάδες παραγωγής, μας βοήθησαν να πετυχαίνουμε συνολικά πολύ υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης/αξιοποίησης των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα (98,9%), ενώ το Σχηματάρι Mega-Plant αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο στο οποίο επιτεύχθηκε 100% ανακύκλωση και αξιοποίηση όλων των παραγόμενων απορριμμάτων. Τo 100% των συσκευασιών μας είναι ανακυκλώσιμo, ενώ συνεργαζόμαστε με φορείς, τον κλάδο μας και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να επεκτείνουμε το εύρος και την κλίμακα των κοινών πρωτοβουλιών μας.

Η σημαντικότερη επένδυση που θα υλοποιηθεί μέσα στη χρονιά στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης χρήσης πλαστικού, αφορά στην κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου, πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών.
Με μία συνολική επένδυση €15 εκατομμυρίων ο Όμιλος Coca-Cola HBC θα αντικαταστήσει το πλαστικό περιτύλιγμα από όλες τις πολυσυσκευασίες αλουμινίου των προϊόντων του, σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Ο νέος τύπος συσκευασίας KeelClip™, επιπλέον της αντικατάστασης του πλαστικού ελαχιστοποιεί και την ποσότητα χαρτιού που απαιτείται. Παράλληλα, υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση νερού και μείωση εκπομπών αέριων ρύπου.

Πολιτικές διαχείρισης Νερού
Σε όλη την παραγωγική μας διαδικασία, εφαρμόζουμε πρότυπα και πολιτικές για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού αλλά και της ανακύκλωσης αυτού που χρησιμοποιούμε. Πραγματοποιούμε καθημερινά συνεχή έλεγχο και καταμέτρηση των καταναλώσεων μέσω online μετρήσεων και άμεση αντιμετώπιση των διαρροών. Εφαρμόζουμε Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού (TOP Water Saving Practices) του Ομίλου Coca-Cola HBC στα εργοστάσιά μας ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε το νερό, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν. Σε όλες τις μονάδες παραγωγής μας, η διαχείριση υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων Προτύπων Ποιότητας.

Στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, στο πλαίσιο της επένδυσης 24 εκατομμυρίων ευρώ το 2016-17 προχωρήσαμε σε επέκταση και εκσυγχρονισμό της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με την πρωτοποριακή τεχνολογία MBR (Membrane-Biological-Reactors), την κορυφαία και καινοτόμο μέθοδο βιολογικού καθαρισμού. Όλα τα εργοστάσια μας στην Ελλάδα πιστοποιήθηκαν με επιτυχία από την Alliance for Water Stewardship (AWS) για την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση νερού σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο λαμβάνοντας μάλιστα τις ανώτατες διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα οι μονάδες παραγωγής του Σχηματαρίου και του Αιγίου έλαβαν την Platinum πιστοποίηση, και το εργοστάσιο του Ηρακλείου την Gold.

Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στα εργοστάσιά μας φροντίζουμε διαρκώς για τον έλεγχο και τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνουμε πραγματοποιώντας συνεχώς μετρήσεις της κατανάλωσης και έλεγχο των αέριων ρύπων. Υλοποιούμε Καλές Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας (TOP Energy Saving Practices) και επιδιορθώνουμε άμεσα απώλειες κλειστών κυκλωμάτων όπου αυτές εντοπίζονται. Έχουμε αντικαταστήσει κατά 70% με λαμπτήρες LED τον φωτισμό στα εργοστάσιά μας και αντικαταστήσαμε περισσότερο από το 75% των LPG περονοφόρων με ηλεκτρικά. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων μας προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ το 62,3% του συνόλου της ενέργειας στα εργοστάσια μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Συνέπεια όλων των παραπάνω ενεργειών είναι η μείωση κατά 54% των ειδικών εκπομπών (δείκτης CO2 (gCO2/lbp)) από τις παραγωγικές μας δραστηριότητες το 2020 σε σχέση με το 2017.”

DEMO ΑΒΕΕ: Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης νερού

Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος, Διευθυντής Βιομηχανικής Ανάπτυξης, DEMO ABEE
Η φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Το εργοστάσιο της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως στην παραγωγή ενεσίμων, με υπερσύχρονες εγκαταστάσεις έκτασης 57.000τμ, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα ιδιαίτερα σύγχρονο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, έκτασης 2.500τμ. Η DEMO εξάγει το 84% της ετήσιας της παραγωγής ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ένας από τους επίσημους προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Σύστημα ανάκτησης θερμότητας / εξοικονόμησης νερού για τερματικούς κλιβάνους πλαστικών περιεκτών
Σημαντικό στάδιο στη διαδικασία παραγωγής των πλαστικών περιεκτών αποτελεί ο κλιβανισμός των προϊόντων. Στη διαδικασία του κλιβανισμού και ειδικά στο στάδιο ψύξης των κλιβανιζόμενων προσόντων απαιτούνται πολύ μεγάλες ποσότητες ψυχρού νερού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση της θερμοκρασίας των περιεκτών που βρίσκονται μέσα στους κλιβάνους, ώστε να μπορέσουν να μεταβούν στο επόμενο στάδιο της τελικής συσκευασίας.

Η DEMO ABEE προχώρησε στην υλοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος που επιτρέπει μέσω διαδοχικών διεργασιών ψύξης την επαναχρησιμοποίηση του νερού, το οποίο μέχρι τότε ή απορρίπτονταν ή ψυχόταν, με τη χρήση ηλεκτρικών αερόψυκτων ψυκτών με πολύ μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Σε πρώτη φάση η ομάδα μελετητών της DEMO και σε συνεργασία με εξωτερικά γραφεία μελετών και υπό την επίβλεψη της ομάδας υποστήριξης λειτουργίας των κεντρικών υποδομών προχώρησε στην εκπόνηση μελετών με στόχο την ανάπτυξη αυτού του συστήματος.

Σε δεύτερη φάση και στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της εταιρείας και ειδικότερα στη διάρκεια των εργασιών για τη συνολική αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών των εγκαταστάσεων στο Κρυονέρι η εταιρεία προχώρησε σε δημοπράτηση και υλοποίηση του συστήματος. Το σύστημα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία το καλοκαίρι του 2021, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της νέας πτέρυγας των πλαστικών περιεκτών.

Οι στόχοι από τη λειτουργία του συστήματος είναι οι ακόλουθοι:
i. Η ψύξη των κλιβάνων με το μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα
ii. Η εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων νερού
iii. Η ενδεχόμενη ανάκτηση θερμότητας με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς όπως την παραγωγή θερμού νερού για τις κλιματιστικές μονάδες.
Η εξοικονόμηση ψυχόμενου νερού που σε διαφορετική περίπτωση θα απορριπτόνταν είναι εντυπωσιακή. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση δύο παρόμοιων κλιβάνων είναι 252.000 κυβικά μέτρα το χρόνο. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η ηλεκτρική κατανάλωση που απαιτούνταν για τη ψύξη όλης αυτής της ποσότητας. Με το νέο σύστημα ανακυκλοφορίας δεν απορρίπτονται αυτές οι ποσότητες του νερού ενώ ελαχιστοποιείται και η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
Οπότε μειώνεται σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα της DEMO ABEE σε ό,τι αφορά στις κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κρυονέρι, αποδεικνύοντας και την προσήλωση της στους στόχους της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας.

ΚΟRRES: Recycle Lab, ένα project με βιώσιμες διαστάσεις

Κωνστανίνα Αγγέλη, Head of RND & Sustainability
Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις είναι ο χώρος όπου η έρευνα και το όραμα της εταιρείας παίρνουν σάρκα και οστά.
Η ασφάλεια και η ποιότητα είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Στην KORRES παράγουμε καλλυντικά προϊόντα ξεπερνώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αφετηρία μας είναι οι pharma-grade προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου. Το εργοστάσιο μας είναι διαπιστευμένο με ISO standards [QUALITY Management (ISO 9001:2015) / ENVIRONMENTAL Management (ISO 14001:2015) / GMPs (ISO 22716:2007)].

Ένα σύγχρονο δίκτυο νερού εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα στο νερό της παραγωγής μας, ένα από τα βασικότερα συστατικά για τα προϊόντα μας. Το zero-waste κλειστό σύστημα λειτουργεί με αντίστροφη ώσμωση και διαθέτει 10 σημεία ελέγχου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε στις φόρμουλές μας νερό 5 φορές πιο καθαρό από τα στάνταρντ της φαρμακοποιίας. Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί μια zero-waste μονάδα εκχυλίσεων υψηλών προδιαγραφών, την οποία έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε με αποκλειστικά «πράσινους» διαλύτες, για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των εκχυλισμάτων μας. Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση σε τομείς όπως η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η αειφόρος ανάπτυξη. Πρόσφατα επενδύσαμε σε κωνικές δεξαμενές, οι οποίες μειώνουν τη φύρα του προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε αντικατάσταση του συνόλου των λαμπτήρων μας με πιο οικολογικές λύσεις (led) και προσθέσαμε σύστημα ανίχνευσης κίνησης για μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

Προσθέσαμε εξοπλισμό για κομποστοποίηση των οργανικών μας αποβλήτων και μετατροπή τους σε λίπασμα για τους περιβάλλοντες χώρους μας. Τέλος, αντικαταστήσαμε το λευκό χαρτί εκτύπωσης για τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου με ανακυκλωμένο χαρτί.

Recycle Lab
Ένα από τα πιο σημαντικά project της περασμένης χρονιάς, υπήρξε η δημιουργία ενός καινοτόμου εργαστηρίου, που ολοκληρώνει το δικό μας πλήρη κύκλο αξιακών επιλογών – αυτός ο πλήρης κύκλος αντιπροσωπεύει τη δική μας προσέγγιση στην ομορφιά, είναι ο δικός μας ορισμός για την κυκλική οικονομία. Το Recycle Lab είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστροφής άδειων συσκευασιών σε συνεργασία με τους καταναλωτές και τα ελληνικά φαρμακεία. Η KORRES συλλέγει τις άδειες συσκευασίες καλλυντικών και τις μετατρέπει ξανά σε πρώτη ύλη για νέες συσκευασίες, όπως μπουκάλια και κουτιά, αλλά και σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που επιστρέφουν στα χέρια όσων ανακυκλώνουν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα εργαστήριο ανακύκλωσης με γραμμές διαλογής, ταξινόμησης, πλύσης, επεξεργασίας και διαμόρφωσης του υλικού σε δικά μας καλούπια. Στη μονάδα ανακύκλωσης επεξεργαζόμαστε post-consumer και virgin materials για πλαστικό (PP, ΡΕ, ΡΕΤ), ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς προμηθευτές για τη διαχείριση και ανακύκλωση χαρτιού και γυαλιού.
Κάθε κίνηση, μικρή ή μεγάλη, είναι μια συνειδητή επιλογή που εντάσσεται σε μία ευρύτερη δική μας προσπάθεια να βελτιώνουμε καθημερινά το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμά μας. Είναι ένα ακόμη βήμα στο μονοπάτι που έχουμε διαλέξει για ένα καλύτερο αύριο.

Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις είναι ο χώρος όπου η έρευνα και το όραμα της εταιρείας παίρνουν σάρκα και οστά.
Η ασφάλεια και η ποιότητα είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Στην KORRES παράγουμε καλλυντικά προϊόντα ξεπερνώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αφετηρία μας είναι οι pharma-grade προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου. Το εργοστάσιο μας είναι διαπιστευμένο με ISO standards [QUALITY Management (ISO 9001:2015) / ENVIRONMENTAL Management (ISO 14001:2015) / GMPs (ISO 22716:2007)].
Ένα σύγχρονο δίκτυο νερού εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα στο νερό της παραγωγής μας, ένα από τα βασικότερα συστατικά για τα προϊόντα μας. Το zero-waste κλειστό σύστημα λειτουργεί με αντίστροφη ώσμωση και διαθέτει 10 σημεία ελέγχου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε στις φόρμουλές μας νερό 5 φορές πιο καθαρό από τα στάνταρντ της φαρμακοποιίας. Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί μια zero-waste μονάδα εκχυλίσεων υψηλών προδιαγραφών, την οποία έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε με αποκλειστικά «πράσινους» διαλύτες, για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των εκχυλισμάτων μας. Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση σε τομείς όπως η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η αειφόρος ανάπτυξη. Πρόσφατα επενδύσαμε σε κωνικές δεξαμενές, οι οποίες μειώνουν τη φύρα του προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε αντικατάσταση του συνόλου των λαμπτήρων μας με πιο οικολογικές λύσεις (led) και προσθέσαμε σύστημα ανίχνευσης κίνησης για μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Προσθέσαμε εξοπλισμό για κομποστοποίηση των οργανικών μας αποβλήτων και μετατροπή τους σε λίπασμα για τους περιβάλλοντες χώρους μας. Τέλος, αντικαταστήσαμε το λευκό χαρτί εκτύπωσης για τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου με ανακυκλωμένο χαρτί.

Recycle Lab
Ένα από τα πιο σημαντικά project της περασμένης χρονιάς, υπήρξε η δημιουργία ενός καινοτόμου εργαστηρίου, που ολοκληρώνει το δικό μας πλήρη κύκλο αξιακών επιλογών – αυτός ο πλήρης κύκλος αντιπροσωπεύει τη δική μας προσέγγιση στην ομορφιά, είναι ο δικός μας ορισμός για την κυκλική οικονομία. Το Recycle Lab είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστροφής άδειων συσκευασιών σε συνεργασία με τους καταναλωτές και τα ελληνικά φαρμακεία. Η KORRES συλλέγει τις άδειες συσκευασίες καλλυντικών και τις μετατρέπει ξανά σε πρώτη ύλη για νέες συσκευασίες, όπως μπουκάλια και κουτιά, αλλά και σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που επιστρέφουν στα χέρια όσων ανακυκλώνουν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα εργαστήριο ανακύκλωσης με γραμμές διαλογής, ταξινόμησης, πλύσης, επεξεργασίας και διαμόρφωσης του υλικού σε δικά μας καλούπια. Στη μονάδα ανακύκλωσης επεξεργαζόμαστε post-consumer και virgin materials για πλαστικό (PP, ΡΕ, ΡΕΤ), ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς προμηθευτές για τη διαχείριση και ανακύκλωση χαρτιού και γυαλιού.
Κάθε κίνηση, μικρή ή μεγάλη, είναι μια συνειδητή επιλογή που εντάσσεται σε μία ευρύτερη δική μας προσπάθεια να βελτιώνουμε καθημερινά το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμά μας. Είναι ένα ακόμη βήμα στο μονοπάτι που έχουμε διαλέξει για ένα καλύτερο αύριο.

Διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ζώνη γάλακτος στην Ελλάδα, στη ΔΩΔΩΝΗ, μέσω υπεύθυνων πρακτικών, συμβάλουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και παράλληλα στοχεύουμε στη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης μέσω της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων αλλά και της συμμόρφωσης με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Παράλληλα, εστιάζουμε στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές, με γνώμονα πάντα, τη βιωσιμότητα στις δραστηριότητές μας.

Ειδικότερα, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές στη ΔΩΔΩΝΗ θέτουμε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και εστιάζουμε στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και την εκπομπή αέριων ρύπων (GHG), οι οποίοι παρακολουθούνται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Παράλληλα, παραμένουμε σταθερά αφοσιωμένοι στη διερεύνηση νέων καινοτόμων λύσεων, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όχι μόνο από τη λειτουργία του εργοστασίου μας αλλά και μέσω των συνεργασιών με τους προμηθευτές μας. Αυτή η πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο για την συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία μας έχει προβεί σε πολλές και πολύπλευρες παρεμβάσεις, οι σημαντικότερες των οποίων συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν παρακάτω:
• Αντικατάσταση βασικού καυσίμου θερμικής ενέργειας (LPG αντί για μαζούτ) και με πλάνο το ακόμα λιγότερο ρυπογόνο ΝPG.
– Στόχος: Η αποδοτικότερη λειτουργία της εγκατάστασης σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη δυνατή όχληση στο περιβάλλον.
• Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών που βλάπτουν το Όζον (CFCs) με πιο φιλικά στο περιβάλλον.
– Στόχος: Η αποδοτικότερη λειτουργία της εγκατάστασης σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή ρύπων.
• Διαχωρισμός των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στην πηγή.
– Στόχος: Η αποτελεσματικότερη ανακύκλωση χαρτιού πλαστικού και μετάλλου με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας των αστικών απορριμμάτων
• Εκσυγχρονισμός, αυτοματοποίηση τρόπου πλυσίματος εγκαταστάσεων.
– Στόχος: Ο αποτελεσματικότερος καθαρισμός με παράλληλη μείωση του καταναλισκόμενου νερού.
• Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε συμφωνία με τον πάροχο, που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
– Στόχος: Μείωση αποτυπώματος εκπομπών CO2.
• Αναδρομολόγηση/βελτιστοποίηση δρομολογίων βυτιοφόρων παραλαβής γάλακτος.
– Στόχος: Μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών αέριων ρύπων.
• Αντικατάσταση παλαιών και εγκατάσταση νέων ηλεκτροκινητήρων υψηλής απόδοσης και χρήση inverter.
– Στόχος: Εξοικονόμηση ενέργειας, αποδοτικότερη λειτουργία, μείωση φθορών.
• Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας για ανάκτηση θερμικής ενέργειας.
– Στόχος: Εξοικονόμηση ενέργειας, αποδοτικότερη λειτουργία.
• Διατήρηση στόλου εταιρικών οχημάτων τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (μέσω Leasing).
– Στόχος: Μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών αέριων ρύπων.
• Δενδροφύτευση περιμετρικά Εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ.
– Στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος από οπτική και ακουστική όχληση με παράλληλη μείωση αποτυπώματος εκπομπών CO2.
• Κομποστοποίηση αφυδατωμένης ιλύος ΒΙΟ.ΚΑ.
– Στόχος: Προστασία περιβάλλοντος και επαναχρησιμοποίηση για χρήση εδαφοβελτιωτικού.
• Σύσταση ομάδας παρακολούθησης και ελέγχου δεικτών βιωσιμότητας του εργοστασίου.
– Στόχος: Αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη δράση με στόχο την βιωσιμότητα της εταιρείας.