Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με κοινό σημείο αναφοράς την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων στη χώρα, ως καταλύτη για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας στη μεταπανδημική εποχή.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση, όπως το νομικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, θεσμοθετούν αποδοτικά επενδυτικά εργαλεία.

Τέτοια εργαλεία είναι σημαντικά προς την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης για την στροφή της οικονομίας σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, σε υποδομές για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση ψηφιακών καινοτομιών. Η εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου προωθεί την οικονομική και αναπτυξιακή μετάβαση μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της χορήγησης κινήτρων. Κατά αυτό τον τρόπο ξεπερνούνται τα εμπόδια του παρελθόντος, καθώς δημιουργείται πρόσφορο έδαφος και θετικό επενδυτικό κλίμα, εδραιώνοντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.