Οι επενδύσεις του α’ εξαμήνου της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό, ξεπερνώντας τα 14,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Έως το τέλος του έτους, αναμένεται η πλήρης υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Τα παραπάνω μαρτυρούν -μεταξύ άλλων- την ισχυρή πορεία της εταιρείας το πρώτο μισό του 2021, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36,8 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας τον προϋπολογισμό κατά 7,9% ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο άγγιξαν τα 26,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,9% συγκριτικά με τα επίπεδα του προϋπολογισμού.

Στο διάστημα αυτό υπεγράφησαν 9.970 νέες συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, που ήταν αυξημένες κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημαντική ήταν και η αύξηση στους διανεμηθέντες όγκους φυσικού αερίου, οι οποίοι ανήλθαν σε 313,2 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξημένοι κατά 12,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της καταναλωτικής βάσης και της σύνδεσης μεγάλων καταναλωτών και ενεργοβόρων βιομηχανιών. Σημειώνεται ακόμη ότι η πτώση των τιμολογίων χρήσης του δικτύου, για το 2021 άγγιξε το 21% στην οικιακή χρήση και το 56% στη βιομηχανική.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το α΄ εξάμηνο η ΕΔΑ ΘΕΣΣ «πέτυχε εξορθολογισμό στα κόστη, πάντοτε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕ δαπάνες χωρίς να επιβαρύνει την τιμή διανομής για τους τελικούς καταναλωτές».