Τον «οδικό χάρτη» του ερευνητικού προγράμματος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) παρουσίασε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αλλά και στους αρμόδιους φορείς ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσιος Γκούτης. Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΑΓΜΕ κινείται σε πέντε θεματικούς άξονες δράσεων: Στις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, στο Περιβάλλον, στην Ενέργεια, στους Υδατικούς Πόρους και στην Κλιματική Αλλαγή.
Τα έργα που βρίσκονται σε τροχιά έγκρισης και υλοποίησης είναι τα εξής:
• ΚΟΠΥ | Δράσεις Έρευνας Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών.
• GEOTHENERG | Δράσεις Έρευνας, Αξιολόγησης και Αξιοποίησης της Γεωθερμίας – Γεωενέργειας.
• ΓΕΩΔΕ | Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων στον Χερσαίο και Θαλάσσιο Χώρο.
• ΓΕΩΚΙΝ | Οριοθέτηση – Παρακολούθηση και Βέλτιστη Διαχείριση των Γεωλογικών Κινδύνων σε Ευπαθείς Περιοχές του Ελληνικού Χώρου.
• ΥΔΡΟΧΑΡΤ | Υδρογεωλογική Έρευνα και Σύνταξη Υδρογεωλογικών Χαρτών σε Επιλεγμένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.
• ΔΙΠΥΝΕ | Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών.
Ο κ. Γκούτης τόνισε, μεταξύ άλλων: «Πέρα από κάθε αμφιβολία, αυτό είναι το περιβαλλοντικό και ενεργειακό στίγμα για την επόμενη μέρα, στο οποίο η ΕΑΓΜΕ αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο επιστημονικό οργανισμό με καταλυτική συμβολή στον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα. Καλείται μάλιστα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό και αναβαθμισμένο ρόλο σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Το επιχειρησιακό και ερευνητικό μας πλάνο, το οποίο εκπονήσαμε μετά από αμέτρητες ώρες δουλειάς με το επιστημονικό προσωπικό της ΕΑΓΜΕ, θεωρώ ότι καλύπτει όλες τις εκφάνσεις του γεωλογικού, περιβαλλοντικού και ενεργειακού χάρτη».