Η εθνική προσπάθεια για αξιοποίηση των Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας αλλά και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) σε αυτό το σχέδιο, αποτελούν προτεραιότητα για το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει η ΕΑΓΜΕ σε ανακοίνωσή της. Η Αρχή προσθέτει δε πως αυτό αποδεικνύεται και από πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2024, τα οποία υπολογίζονται περίπου σε 1,2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην ΕΑΓΜΕ διατίθεται ποσοστό 1,27% επί των εσόδων και έως 15 εκατ. ευρώ για τις έρευνες για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης τόνισε, μεταξύ άλλων: «Με αυτή την χρηματοδότηση διευκολύνεται η ανάπτυξη δράσεων για την αξιοποίηση Στρατηγικών και Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών, η οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας. Άλλωστε οι νέες ερευνητικές εργασίες της ΕΑΓΜΕ εντάσσονται στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταλλευτικής Έρευνας που εκπονούμε, τα οποία έχουν ως στόχο την αύξηση των αποθεμάτων της χώρας, με μετρήσιμα μεγέθη οικονομικής και κοινωνικής αξίας για τη χώρα. Οφείλουμε να ερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας μας, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την εξάρτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες».