«Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις πολύ χαμηλότερο κόστος δανεισμού – στα επίπεδα του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, για να καλυφθεί, όμως, το μεγάλο επενδυτικό κενό της χώρας χρειάζονται κεφάλαια επενδυτών και από το εξωτερικό, για την προσέλκυση των οποίων θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, φορολογικά και άλλα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου που διοργάνωσε το ΙΟΒΕ με θέμα τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Ακόμη, ανέδειξε την ανάγκη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων.