Να ανταπεξέλθει στη σημαντική αύξηση των τιμών των α΄ υλών που χρησιμοποιεί καθώς και του κόστους των μεταφορικών από το εξωτερικό, κατάφερε η εισηγμένη εταιρεία κατασκευής πλαστικών Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ στο Α΄ εξάμηνο του 2023. επενδύσεις Μάλιστα, η θυγατρική εταιρεία της EPSH A.B.E.E., συνέχισε την θετική της πορεία και στην τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας κερδοφορία και βελτιώνοντας την καθαρή της θέση. Αναλυτικότερα, ο τζίρος του Ομίλου την 30/06/2023 ανήλθε σε ποσό 7.011.629,09 ευρώ έναντι 10.029.582,64 ευρώ κατά την 30/06/2022 ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδος 746.014,40 ευρώ έναντι κέρδους 670.337,43 ευρώ. Τέλος, τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης ανήλθαν σε κέρδος 296.490,02 ευρώ, έναντι κέρδους ποσού 318.700,55 ευρώ κατά την 30/06/2022. Σημειώνεται πως για τη Μητρική Εταιρεία τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης ανήλθαν σε κέρδος ποσού 332.961,53 ευρώ έναντι κέρδους 157.994,20 ευρώ. Στόχος για το Β’ εξάμηνο είναι, η συνέχιση της ορθής οικονομικής διαχείρισης και χρήσης των παραγωγικών συντελεστών, ώστε ο Όμιλος να επιτύχει αύξηση παραγωγικότητας, δηλαδή αύξηση της παραγωγής ή μείωση του κόστους παραγωγής, πραγματοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό, για να επιτύχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.