Άνοιγμα στον κλάδο των Logistics υποδεικνύουν οι επενδυτικές κινήσεις που ετοιμάζουν δύο, υπό σύσταση, εταιρείες, οι οποίες έλαβαν και έγκριση για ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Geo Logistics Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (υπό σύσταση).

Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)), στο Ο.Τ.11 ΒΙ.Π.Ε Λάρισας. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης είναι 4.512.696,60 ευρώ και το ενισχυόμενο 4.441.871,60 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η υπαγωγή στις διατάξεις του ίδιου καθεστώτος ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Gold Stores Logistics ΙΚΕ». Η συγκεκριμένη επένδυση αναφέρεται στην «ίδρυση νέας μονάδας logistics (3PL)» [ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)], στη θέση Ντρασάρια του Δήμου Ασπρόπυργου. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος είναι ίσο με 2.835.225,46 ευρώ.