Κρητικό gin και οργανικά αμπελόφυλλα. Αυτές είναι οι δύο επενδύσεις από αντίστοιχες υπό σύσταση επιχειρήσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στον Αναπτυξιακό Νόμο. Συγκεκριμένα, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ORGANIC LEAVES ΜΟΝ. ΙΚΕ» με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η επένδυση αφορά στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας βιολογικών αμπελόφυλλων. Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στο Ρουκάνι Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνολικού κόστους ίσου με 545.543,10 ευρώ.

Η δεύτερη επένδυση που ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κρήτης αφορά το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ – ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «Lake distillery Private Company». Η επένδυση αφορά στην ίδρυση πρότυπης μονάδας Παραγωγής GIN (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 11.01, Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών). Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στη θέση «Καλός Λάκκος» Λιμνών του Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης, και είναι συνολικού κόστους ίσου με 357.957,36 ευρώ.