Η DS Smith προχώρησε στη σύναψη δεύτερης συνεχόμενης πενταετούς συμφωνίας αποκλειστικού προμηθευτή συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι στην Ευρώπη, με τη Mondelēz International. Η συμφωνία συνιστά μια αποκλειστική συνεργασία και αποτελεί επέκταση των υφιστάμενων υπηρεσιών με δέσμευση για επέκτασή τους με κάθε ευκαιρία νέων προϊόντων, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη μιας ήδη καλά εδραιωμένης σχέσης που οι δύο εταιρείες διατηρούν τα τελευταία δέκα χρόνια, έχοντας ως γνώμονα μια προσέγγιση που εστιάζει στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Ένας βασικός κοινός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα συνεχίσουν να είναι αξιόπιστες και ότι τα ράφια θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται με προϊόντα, ανεξάρτητα από τις πρωτοφανείς συνθήκες της αγοράς.

Νέες βιώσιμες λύσεις συσκευασίας, κατασκευασμένες από χαρτί πρόκειται να λανσαριστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στενά για τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Σε αυτό περιλαμβάνεται η μείωση των υλικών και η αύξηση της ανακυκλωσιμότητας σε όλες τις βασικές σειρές προϊόντων.

Η DS Smith και η Mondelēz θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού της DS Smith κατά τη συνδημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων συσκευασίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε νέα λύση θα αξιολογείται σε συνάρτηση με βασικούς δείκτες βιωσιμότητας, όπως η ανακυκλωσιμότητα, η κατανάλωση υλικών, ο μεγαλύτερος κύκλος ζωής των υλικών και των προϊόντων και η αποτελεσματικότερη λειτουργία ολόκληρων των εφοδιαστικών κύκλων.