Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης και στις νέες γραμμές παραγωγής έτοιμων σοβάδων και κονιαμάτων, ο Όμιλος Druckfarben, καλωσόρισε τους συνεργάτες του, στις νέες, σύγχρονες, αυτοματοποιημένες μονάδες των προϊόντων της BIOCLIMA και KRAFT Paints στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να γνωρίσουν από κοντά τα Πιστοποιημένα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης BIOCLIMA, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με όλους τους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, σχετικά με τη θερμομόνωση και πυροπροστασία των κτιριακών κατασκευών.

Οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της BIOCLIMA, την καινοτομία που την χαρακτηρίζει, καθώς και του γεγονότος ότι είναι το πρώτο πιστοποιημένο ελληνικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με «Πράσινη» Πιστοποίηση EPD. Αυτή η πιστοποίηση εξασφαλίζει την ανώτερη οικολογική ταξινόμηση των κτιριακών κατασκευών σύμφωνα με τα συστήματα βαθμονόμησης διεθνούς κύρους, όπως LEAD, BREEM, WELL, κ.α. Οι συνεργάτες, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις νέες, υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεις, που αποτελούν μια επένδυση 2,75 εκατ. ευρώ του Ομίλου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη νέα σύγχρονη γραμμή παραγωγής έτοιμων σοβάδων εξωτερικής θερμοπρόσοψης καθώς και τη νέα αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής & συσκευασίας κονιαμάτων, η οποία θα εξυπηρετήσει την υφιστάμενη προϊοντική γκάμα, αλλά και θα διευρύνει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου.