Ο όμιλος Druckfarben, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας, καθώς και την παραγωγή αρχιτεκτονικών χρωμάτων, κονιαμάτων και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, συνεχίζει σταθερά το επενδυτικό του πλάνο. Στις αρχές του 2022, ολοκληρώθηκε η νέα, σύγχρονη και αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής για τα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης BIOCLIMA, ύψους €3,5 εκ.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του τριετούς επενδυτικού πλάνου του ομίλου συνολικού ύψους €5,4 εκ., το οποίο συντείνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, κυρίως στην κατηγορία των κονιαμάτων και σε προϊόντα που συμβάλλουν στην αειφορία των κτιρίων. «Με γνώμονα πάντα τις αξίες του, την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, ο όμιλος συνεχίζει να εξελίσσεται διεκδικώντας ηγετική θέση στους τομείς δραστηριότητάς του, εξασφαλίζοντας όφελος ταυτόχρονα για τους καταναλωτές, την κοινωνία και το περιβάλλον και δημιουργώντας ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους» σημειώνει στο INDUSTRY ο Δημήτρης Νικολάκης, Group Managing Director της εταιρείας KRAFT PAINTS, που ανήκει στον όμιλο. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ενέργειας ΕΚΕ, Cities Of Color, ο Όμιλος χορήγησε τρεις τοιχογραφίες που κόσμησαν φέτος την Αθήνα και συγκεκριμένα στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στο Korydallos Lake Park Walls αλλά και το mural με τίτλο “Taken Over” του καλλιτέχνη INO.