Υπεγράφη την Τρίτη 5/10/21 από τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου, η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πενταετή αποκλειστική προμήθεια επίπλων γραφείου, σχεδιασμένων με κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

Το ύψος των προμηθειών εκτιμάται από την εταιρεία ότι θα ανέλθει στα 22-25 εκατομμύρια ευρώ. Η υπογραφή της σύμβασης είναι συνέχεια της από 21/09/2021 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παρέλευση των δέκα ημερών χωρίς την υποβολή ενστάσεων από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.