Επενδύσεις ύψους 3,8 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της υλοποίησε η εταιρεία Dromeas την περίοδο 2019-2023, με στόχο να αυξήσει τη δυνατότητά της να αναλαμβάνει έργα με ιδιαίτερα απαιτητικούς όρους στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα η μονάδα της Dromeas εξοπλίστηκε με νέα μηχανή κοπής Laser υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας αφού συνοδεύεται από αυτοματισμούς τροφοδοσίας. Ο εξοπλισμός αυτός βελτιώνει την παραγωγικότητα του εργοστασίου επεξεργασίας μετάλλου τόσο μέσω ταχύτητας ολοκλήρωσης εργασιών σε σύγκριση με τον παλαιότερο εξοπλισμό όσο και μέσω των δυνατοτήτων κοπής που είναι οι πλέον εξελιγμένες.

Παράλληλα υλοποιήθηκε πρόγραμμα επένδυσης που εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ με επιχορήγηση σε ποσοστό 50%, όπου εντάχθηκε η αγορά νέου μηχανήματος κάμψης σωλήνων καθώς και νέου συγκροτήματος ηλεκτροστατικής βαφής. Τέλος, από το 2021 έχει καταθέσει και νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,8 εκατ. ευρώ στον Αναπτυξιακό Νόμο με στόχευση τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. Σημειώνεται πως την περασμένη χρονιά, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10,55% (28.681 χιλ. ευρώ έναντι 25.944 χιλ. ευρώ) και η Εταιρεία 10,73% (28.454 χιλ. ευρώ έναντι 25.698 χιλ. ευρώ).