Μια νέα δράση ανοιχτής καινοτομίας, το Confluence Challenge, έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητών. Μέσα από τη δράση αυτή, τα Κέντρα Ικανοτήτων Architectural Aluminium Academy και I4byDesign, αναζητούν καινοτόμες ομάδες ικανές να ανταποκριθούν σε προκλήσεις που θα θέσουν οι βιομηχανίες ALUMIL, ISOMAT και KLEEMANN.

Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και καθοδήγησης από στελέχη των παραπάνω εταιρειών καθώς και από εξειδικευμένους συμβούλους, σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης διάρκειας τριών μηνών.