Αύξηση τζίρου κατά 22% πέτυχε για το 2022 η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η εταιρεία διανύει ήδη την τέταρτη δεκαετία λειτουργίας της στην ελληνική αγορά και κύριο αντικείμενο της είναι η παραγωγή, εμπορία και διανομή υλικών σε κατασκευαστές αλουμινίου, τεχνικές εταιρείες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς. Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της στο ΓΕΜΗ, ο τζίρος της εταιρείας για το 2022 ανήλθε σε 31.281.827,74 ευρώ, πλέον 93.474,75 ευρώ λοιπών εσόδων, έναντι της προηγούμενης χρήσεως αντίστοιχα ποσού 25.621.256,72 ευρώ, πλέον λοιπών εσόδων 184.414,13 ευρώ. Ακόμη, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 7.377.732,79 ευρώ σε σχέση με τα περσινά που φτάσει τα 5.985.818,93 ευρώ. Επιπροσθέτως, για τη χρήση του 2023, η εταιρεία παρουσιάζει ήδη το πρώτο τρίμηνο αυξημένα έσοδα σε σχέση με το 2022 κατά 626.835,33 ευρώ, ήτοι ποσοστό 9,03%, δημιουργώντας αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η προσδοκόμενη αύξηση του τζίρου για όλο το 2023 θα είναι, όπως φειδωλά εκτιμά η Διοίκηση, άνω του 10%, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία και με ανάλογη αύξηση των αναμενόμενων κερδών προ προβλέψεων και εκτάκτων γεγονότων.
Τέλος, η εταιρεία με έδρα το Περιστέρι, προσδοκά, στηριζόμενη στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, να αποκομίσει μέσω αυτού, ένα ικανοποιητικό μερίδιο της αγοράς, εκμεταλλευόμενη την ποικιλία και το εύρος των εμπορευμάτων και προϊόντων της και το πελατολόγιο της, καθώς τα είδη που εμπορεύεται και παράγει αποτελούν την «καρδιά» της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω ΕΣΠΑ.