Τη Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης η παραλαβή της δωρεάς τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων καθισμάτων διακομιδής ασθενών με ερπύστριες της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.». Ειδικότερα, τα τέσσερα ηλεκτροκίνητα, τα οποία καλύπτονται πλήρως σε συντηρήσεις, επισκευές και ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη, αποτελούν ένα σύγχρονο καθημερινό «εργαλείο» για τους διασώστες του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, παρέχοντας πρόσθετη ασφάλεια για τους διακομιζόμενους ασθενείς αλλά και για τους ίδιους τους διασώστες, διευκολύνοντας και προστατεύοντάς τους από σοβαρές σωματικές καταπονήσεις κατά τις αναβάσεις και καταβάσεις.