Ελαφριά αύξηση στις πωλήσεις της για το πρώτο εξάμηνο του 2023 σημείωσε η DOPPLER S.A. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της σχεδίασης, παραγωγής, εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, καθώς και κάθε είδους μηχανολογικών εξαρτημάτων και κατασκευών.
Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις για το Α΄ εξάμηνο 2023 η DOPPLER κατέγραψε σε επίπεδο Ομίλου πωλήσεις ύψους 8.590.235,85 ευρώ σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2022, οπότε κι οι πωλήσει είχαν αγγίξει τα 7.443.988,17 ευρώ. Σε επίπεδο Εταιρείας οι πωλήσεις ανήλθαν σε 8.558.735,85 ευρώ έναντι 7.359.028,17 ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2022.

Παράλληλα, η DOPPLER κατάφερε να περιορίσει τις ζημίες του περασμένου έτους καταγράφοντας κατά το πρώτο μισό του 2023 για τον Όμιλο ζημίες μετά από φόρους ύψους – 25.146,36 ευρώ από – 77.625,51 ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2022. Σε επίπεδο δε Εταιρείας, παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους 20.846,90 ευρώ. Σημειώνεται πως το συγκρινόμενο διάστημα του 2022 είχε καταγράψει ζημίες -87.701,33 ευρώ. Υπογραμμίζεται πως η Doppler δεν έχει διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανοικτά κανάλια ροής κεφαλαίων από την Ρωσία, συνεχίζει να αποδέχεται και να εκτελεί παραγγελίες και να πραγματοποιεί σημαντικό κύκλο εργασιών με τη συγκεκριμένη χώρα. Ειδικότερα, κατά το 2022 ο κύκλος εργασιών προς Ρωσία και Ουκρανία ήταν 2.572 χιλ. ευρώ και 29 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, αποτελώντας, συνολικά, περίπου το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας.