Κύκλο εργασιών -σε επίπεδο Ομίλου- ύψους 138 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΔΩΔΩΝΗ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με το 2019. Όπως διευκρινίζει η διοίκηση, το μικτό περιθώριο του Ομίλου ήταν ελαφρώς χαμηλότερο στο 19,4% εν μέρει ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους προμήθειας γάλακτος. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων είναι κυρίως αποτέλεσμα της 100% ενοποίησης της λειτουργίας της ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου, η οποία πλέον συνεισφέρει περισσότερο από 20% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου.

Το συνολικό καθαρό κέρδος για τον Όμιλο ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της βιωσιμότητας, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την βαθμολογία της από την ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης Ecovadis και συμπεριλήφθηκε στο κορυφαίο 10% των γαλακτοκομικών εταιρειών παγκοσμίως.Επιπλέον, αύξησε το συνολικό αριθμό εργαζομένων που απασχολεί από 586 σε 608. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, επιβεβαίωσε επίσης την συνέχιση της ανάπτυξης της δομής του Ομίλου με την προαγωγή του κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη σε Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., διαδεχόμενος τον κ. Tom Seepers ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου.

Επίσης, ο κ. Γεώργιος Μπιζέτας αντικαθιστά τον κ. Evgeny Borodkin στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας με τον κ. Borodkin να προάγεται σε Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου. Ο κ. Tom Seepers δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «προσβλέπουμε και ανυπομονούμε να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας στην περαιτέρω στρατηγική και διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου της ΔΩΔΩΝΗ».