Για το 2022 η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού Δίρφυς πέτυχε αύξηση καθαρού τζίρου έναντι της προηγούμενης χρήσης, στα €8,9 εκατ. από €6,9 εκατ., με τις οικονομικές καταστάσεις να κάνουν λόγο για οριακά κερδοφόρα αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 14,2%. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία € -67.902 έναντι κερδών των €147.311 το 2021, λόγω αναμόρφωσης δαπανών (αφορούν αποσβέσεις παγίων στοιχείων για τις χρήσεις προ του 2016, και οι οποίες δεν είχαν υπολογιστεί). Όσον αφορά στις επενδύσεις, ξεπέρασαν τα €2 εκατ. το 2022, κυρίως σε κτίρια και μηχανήματα. «Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν οφείλονται στην πολιτική που εφαρμόζουμε για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων άριστης ποιότητας για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων», τονίζει η διοίκηση.

Και για το 2023 η Δίρφυς αναμένει περαιτέρω αύξηση του τζίρου και ήδη στο πρώτο οκτάμηνο του 2023 έχει καταγραφεί αύξηση περίπου 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Επίσης, η διοίκηση αναμένει σημαντική ωφέλεια από τις οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν από την αύξηση του κύκλου εργασιών, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 θα είναι κερδοφόρα. Πάντως, αναφέρει ότι, δεδομένων των δυσκολιών του οικονομικού περιβάλλοντος και τη συνεχιζόμενη αύξηση του ανταγωνισμού, έχουν τεθεί ως προτεραιότητες η επέκταση του δικτύου πωλήσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό αλλά και η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων.