Στην τοποθέτηση εκτυπωτών τεχνολογίας laser στο εργοστάσιο της ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ, προχώρησε ο Όμιλος Θεοδώρου.Η ΔΙΡΦΥΣ αναζητούσε μία αξιόπιστη λύση για εκτύπωση των μεταβλητών πληροφοριών, όπως ημερομηνία λήξης και κωδικού παραγωγής, στις συσκευασίες εμφιαλωμένου νερού που παράγει, ώστε να επιτυγχάνει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης σε μεγάλες ταχύτητες παραγωγής και καλαίσθητο αποτέλεσμα στη σήμανση. Ο Όμιλος Θεοδώρου εγκατέστησε στο εργοστάσιο της ΔΙΡΦΥΣ δύο βιομηχανικούς εκτυπωτές τεχνολογίας laser του οίκου Domino για κωδικοποίηση της πρωτογενούς συσκευασίας και έναν εκτυπωτή τεχνολογίας inkjet για κωδικοποίηση της δευτερογενούς συσκευασίας.

Στη γραμμή παραγωγής, εκτός από τους βιομηχανικούς εκτυπωτές laser, εγκαταστάθηκε κατάλληλης σχεδίασης εξοπλισμός στήριξης, ειδικός κλωβός ασφαλείας στις εκτυπωτικές κεφαλές για προστασία των χειριστών και ειδικές διατάξεις απαγωγής των αναθυμιάσεων που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία των εκτυπωτών, ώστε να διατηρείται ο χώρος απόλυτα καθαρός. Οι βιομηχανικοί εκτυπωτές laser μπορούν να υποστηρίξουν εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών σε φιάλες PET σε ταχύτητες έως και 40.000 φιάλες/ώρα, δεν απαιτούν αναλώσιμα για τη λειτουργία τους, προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας χωρίς σταματήματα και δίνουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα του εργοστασίου.