Δεύτερη κατά σειρά επένδυση της Arion Chemicals εντάχθηκε προς ενίσχυση στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, υπό σύσταση εταιρεία προχωρά στην ίδρυση μονάδας παραγωγής δομικών υλικών/πρόσμικτων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 20.13, Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών), στη θέση «Παλαιά Σωτήρα» του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσaυ με 10.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό με τη μορφή της επιχορήγησης διαμορφώνεται στα 3 εκατ. ευρώ.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της νέας επένδυσης ανέρχονται σε 41 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.
Πριν μερικούς μήνες, ακόμα μια επένδυση της ίδιας επιχείρησης είχε ενταχθεί στο καθεστώς του Αναπτυξιακού και συγκεκριμένα η ίδρυση μονάδας παραγωγής λιπασμάτων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.436.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην παραγωγή στερεών/ξηρών υδατοδιαλυτών λιπασμάτων δυναμικότητας 12.480.000,00 κιλών/έτος και υγρών λιπασμάτων δυναμικότητας 2.912,00 κυβικών μέτρων/έτος.