Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής ενδυνάμωσης της παραγωγικής δυναμικότητάς της, η C Solar Steel ανακοίνωσε την παραγγελία δυο επιπλέον υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής. Οι νέες γραμμές θα εγκατασταθούν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Kamaridis Global Wire S.A στη Θήβα. Όπως σημειώνει η εταιρεία, με την ενσωμάτωση αυτών των γραμμών παραγωγής, εντός του ερχόμενου τριμήνου, στις υφιστάμενες δύο γραμμές, θα επιτευχθεί ο διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικής του εργοστασίου από τα 500MW σε 1.000MW το έτος.

Η απόκτηση των νέων αυτών γραμμών παραγωγής έρχεται ως αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας παροχής μιας βάσης στήριξης υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριμένων έργων (tailor-made) και που συνοδεύεται πάντοτε με εξατομικευμένη στατική μελέτη επί μέτρω για το εκάστοτε έργο. «Βασική προτεραιότητα της C Solar Steel, είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στους κατασκευαστές και στους εγκαταστάτες των Φωτοβολταϊκών πάρκων με νέες δυνατότητες και προτάσεις, καθώς και μέσα από συνεχή έρευνα και επένδυση στο R&D με στόχο την εξέλιξη των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών», σημειώνει η διοίκηση.

Η C Solar Steel διαθέτει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, κατάλληλες για υπαίθριες εγκαταστάσεις και για την κατασκευή έργων όλων των μεγεθών. Βασίζεται αποκλειστικά στο δικό της σχεδιασμό και όλα τα στοιχεία της βάσης στήριξης παράγονται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της στις εγκαταστάσεις της Kamaridis Global Wire S.A., με την οποία έχει συνάψει σύμφωνο διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος σε αποκλειστικότητα και προτεραιότητα. Η ετήσια δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής ξεπερνάει τα 200MWp και πραγματοποιείται σε δύο υπερσύγχρονες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής, όπου τα φύλλα χάλυβα διαμορφώνονται αυτοματοποιημένα στο τελικό προϊόν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.