«Χρυσό» αποδείχθηκε το πρώτο εξάμηνο για τη MEVACO. Ο τζίρος της ανήλθε σε 9,866 εκατ. ευρώ, παρουσιάζονται αύξηση κατά 101,94% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έντονη αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων και ιδίως στην υλοποίηση της σύμβασης με την εταιρεία ΓΙΟΥΒΙ Ελλάς ΑΠΕ για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων για φωτοβολταϊκό πάρκο στη ΝΑ Ευρώπη.

Τα μικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 145,01% στα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 756 χιλ. ευρώ από ζημιές 89,99 χιλ. ευρώ, λόγω της αύξησης του τζίρου της. Αντίστοιχα, εμφάνισε καθαρά κέρδη 631,16 χιλ. ευρώ από ζημιές 70,76 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι λόγω της υπαγωγής της εταιρείας στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων των υφιστάμενων δανείων αυτής, στο πλαίσιο αξιοποίησης των σχετικών μέτρων ενίσχυσης και στήριξης των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων που θεσπίστηκαν από την πολιτεία, τα οφέλη ποσού 33,97 χιλ. ευρώ της επιδότησης αυτών, έχει συμπεριληφθεί στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Η εισηγμένη δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών, διαθέτοντας πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων και στις μεταλλικές κατασκευές ακριβείας.

Η συνεχής ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η καθετοποιημένη της παραγωγική δομή, την κάνουν να ξεχωρίζει στον τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (Industrial Subcontracting).