Διατηρεί την κερδοφόρα της πορεία η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στην οποία επέστρεψε πέρσι μετά από μια δύσκολη δεκαετία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία απορρόφησε με αποτελεσματικότητα τους κραδασμούς της πανδημίας, διατηρώντας σχεδόν αμετάβλητο τον κύκλο εργασιών της το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 188,5 εκατομμύρια Ευρώ το 2020 έναντι 188,8 εκατομμύρια Ευρώ το 2019.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρεία το 2020 παρουσίασαν αύξηση κατά 36% και διαμορφώθηκαν σε 35,5 εκατομμύρια Ευρώ έναντι κέρδους 26,1 εκατομμυρίων Ευρώ το 2019 και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 109% το 2020 και ανήλθαν σε 9,6 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 4,6 εκατομμυρίων Ευρώ το 2019. Οι επενδύσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 51% σε σχέση με το 2019, βαίνοντας συνεχώς αυξανόμενες, καθώς υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2018.
Οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου παρουσίασαν αύξηση η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση τιμών και από τη μείωση των πωλήσεων στερεών καυσίμων και λοιπών προϊόντων, με αποτέλεσμα οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις να κινούνται ανοδικά κατά 7,3%.
Οι όγκοι των εξαγωγών τσιμέντου μειώθηκαν, όπως επίσης και οι τιμές πώλησης, αλλά αντισταθμίστηκαν μερικώς από την ευνοϊκή εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου και από τους υψηλότερους όγκους εξαγωγών στερεών καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 16,4%.