Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) ανακοινώνει την απόκτηση μέσω της θυγατρικής της εταιρείας CORDIA, πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην εταιρεία ESA Security Solutions, ιδιοκτησίας του Latsco Family Office. Η ESA Security Solutions, μετά και την είσοδο του Latsco Family Office στο μετοχικό της κεφάλαιο το 2018, διαθέτει ισχυρή παρουσία στις επανδρωμένες φυλάξεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας.

Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €50.000.000, απασχολεί περί τους 3.000 υπάλληλους.
Η δυναμική αυτή της ESA, σε συνδυασμό με τις σημαντικές δυνατότητες της CORDIA (πρώην Engie Hellas) στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης ακινήτων καθώς και στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και λύσεων υψηλής τεχνολογίας, οδήγησε στη διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας συμφωνίας μετοχικής συνεργασίας μεταξύ του επενδυτικού ταμείου SMERC και του Latsco Family Office. Στόχος της, η δημιουργία του ισχυρότερου καθετοποιημένου ομίλου στην προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων διαχείρισης ακινήτων.

Επιδίωξη της μετοχικής συνεργασίας αποτελεί η αξιοποίηση των συνεργασιών και η εξασφάλιση οικονομιών κλίμακος μεταξύ των δύο εταιρειών σε όλο το φάσμα της παροχής υπηρεσιών στους κλάδους φύλαξης και ασφάλειας, τεχνικής συντήρησης, καθαρισμού κτηρίων και υποδομών, καθώς και την παροχή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, φιλικών προς το περιβάλλον και την ενεργειακή εξοικονόμηση. Το Latsco Family Office, σε συνεργασία με το SMERC θα συνεχίσει να είναι ενεργός μέτοχος στην ESA και στο εγγύς μέλλον, θα γίνει και μέτοχος μειοψηφίας της Cordia μέσω ανταλλαγής μετοχών.