Η συνεργασία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον ΔΕΣΦΑ σε τομείς όπως η ασφάλεια εφοδιασμού, η ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli με τον γενικό διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδα Μπακούρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μπακούρας επισήμανε έναν από τους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας που είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς διανομής του φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε η προοπτική ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων αερίων όπως η ανάμιξη βιομεθανίου με φυσικό αέριο.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη για διεύρυνση της συνεργασίας στην διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας, μέσω συνδυαστικών σεναρίων με κλιμακούμενη ένταση συμβάντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικευμένη κρίση στο δίκτυο. Κοινή επιδίωξη αποτελεί η προαγωγή της βιωσιμότητας των δικτύων υπό το πρίσμα των στόχων που έχουν τεθεί στον ενεργειακό οδικό χάρτη 2030- 2050.