Επενδύσεις εκατομμυρίων εγκρίθηκαν προς ενίσχυση ή ολοκληρώθηκαν υπό το καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου τις τελευταίες ημέρες, σε κλάδους «κλειδιά» για την ελληνική μεταποίηση.
Ξεκινώντας από τον κλάδο της διέλασης αλουμινίου, το πράσινο φως έλαβε και νέα επένδυση της Cosmos Aluminium, η δεύτερη μέσα σε μερικές ημέρες. Ειδικότερα, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας επενδυτικού σχεδίου της γνωστής εταιρείας, που αναφέρεται «στην επέκταση υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου, τελικής δυναμικότητας 54.000.000 κιλά/έτος προφίλ αλουμινίου». Η επένδυση αφορά στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 8ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού ενισχυπομενου κόστους ίσου με 14.250.000 ευρώ.

Περνώντας στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης Άκος ΕΠΕ. Η απόφαση αναφέρεται στην ίδρυση καθετοποιημένης μονάδας καλλιέργειας, επεξεργασίας, μεταποίησης και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, στη Βιομηχανική περιοχή Πατρών, που ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η επένδυση αγγίζει τα 5.450.113 ευρώ και ενισχύεται στο σύνολό της.
Στον κλάδο της συσκευασίας, αξίζει να σημειωθεί ότι, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πιστοποιείται η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της Etpa Packaging AEEE. Η επένδυση αναφέρεται στην προμήθεια καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού (βασικού και περιφερειακού) εκτύπωσης – παραγωγής αυτοκόλλητων απλών και πολύπτυχων ετικετών. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ισούται με 1.203.240 ευρώ, ενώ τοποθετείτε στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης.

Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με το βιομηχανικό κλάδο δεν μένει εκτός του αναπτυξιακού «παιχνιδιού», καθώς με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επιχείρησης Βιριράκη Κωνσταντίνα Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην δημιουργία νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) με σκοπό την «παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, με κύριες δραστηριότητες την μεταφορά, την διαμεταφορά και την αποθήκευση και ψύξη αγροτικών και άλλων». Η εταιρεία συστήνεται στη θέση Λούτσα Παππά Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, ενώ το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης είναι ίσο με 6.154.322 ευρώ και καλύπτεται εξ’ολοκλήρου.