Παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δαπανηρές, χρονοβόρες υπηρεσίες, πολύπλοκες διαδικασίες, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια, σημειώνει ΔιαΝΕΟσις, στο νέο κείμενο πολιτικής με τίτλο «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα στη Μετά- Κορωνοϊό Εποχή».

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής
Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI, 2020):
• Στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλές. Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων προχωρά πολύ αργά, με ποσοστό πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
• Στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει πρόοδο κατά 15% το προηγούμενο έτος (το 2018), καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.
• Στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο και βελτίωσε τις επιδόσεις. Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες φτάνει στο 51% (έναντι 58% της ΕΕ).
Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,
σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (το 2018), αλλά η βαθμολογία της Ελλάδας εξακολουθούσε να είναι χαμηλή.