Οι τελευταίες τάσεις, τεχνολογίες και στρατηγικές για την προστασία των βιομηχανικών διαδικασιών από απειλές στον κυβερνοχώρο τέθηκαν επί τάπητος στο 4ο Συνέδριο Βιομηχανικής Κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος ανέφερε: «Ενσωματώνουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική πραγματικότητα. Eπίσης, υπάρχει ένας νέος νόμος από την περασμένη Πέμπτη, που εισάγει την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, για να καλύψει περίπου 2.500 φορείς που υπάγονται στην εποπτεία της όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια: δημόσιος τομέας, κρίσιμες υποδομές, παραγωγή ενέργειας, βιομηχανία, παραγωγή τροφίμων, μεταφορές κ.λπ.».