Η διεθνής εταιρεία Μελετών Deloitte και ο ΣΥΒΙΠΥΣ διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Ιουνίου (12.00 – 13.00) διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο, «Single use plastics, definition of terms and examples». Θα αναλυθούν οι ορισμοί και τα παραδείγματα των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης που εντάσσονται στους περιορισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Δηλώσεις Συμμετοχής στο [email protected].