Ο ΣΥΒΙΠΥΣ και η εταιρεία EVOTROPIA Ecological Finance Architectures P.C. διοργανώνουν την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 (12.00 – 13.15) διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο: “Product Environmental Footprint (PEF): Μελέτη περίπτωσης πλαστικής συσκευασίας σύμφωνα με τη Σύσταση 2021/2279 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15/12/2021)”. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του ΣΥΒΙΠΥΣ.