Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ο ΔΕΣΦΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πολλά υποσχόμενο τομέα του υδρογόνου, με όραμα τον πράσινο ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα από την ανάπτυξη εγχώριων και καθαρών πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες στο πλαίσιο της κοινής τους κατανόησης για τη σημασία της προώθησης έργων πράσινου υδρογόνου καθώς και των αντίστοιχων υποδομών που απαιτούνται, υπέγραψαν δήλωση προθέσεων με σκοπό να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους τόσο στο πλαίσιο του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου όσο και στην ανάπτυξη ενός αγωγού μεταφοράς υδρογόνου, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών. Οι δύο εταιρείες εξετάζουν επίσης τη διενέργεια τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας σχετικά με την αλυσίδα αξίας του πράσινου υδρογόνου.