Μειωμένη κατά 15,38% σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται η κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, στο εννεάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2023, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 15,38%, αγγίζοντας τις 38,07 TWh, από 44,98 TWh στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, ιδίως λόγω του ήπιου χειμώνα. Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλωτών, οι ηλεκτροπαραγωγοί συνεχίζουν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας το 69,39% της εγχώριας ζήτησης με 26,42 TWh σε σύνολο 38,07 TWh που καταναλώθηκαν. Μάλιστα, αύξηση κατά 54,85%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022, καταγράφηκε στην κατανάλωση ΦΑ από τις βιομηχανίες και τους σταθμούς CNG, απευθείας συνδεδεμένους στο ΕΣΜΦΑ, που ανήλθε σε 3,48 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 9,14% της εγχώριας ζήτησης. Τέλος, η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2023 κινήθηκε στο επίπεδο των 8,17 ΤWh, καλύπτοντας το 21,46% της συνολικής ζήτησης.