Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος της Θεσσαλικής Μπισκοτοποιίας Δερμίση το 2022, με τον κύκλο εργασιών της χρήσεως να διαμορφώνεται στα 4.791.738 ευρώ (από 4.270.167 ευρώ το προηγούμενο έτος). Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 29.873 ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τα 51.644 ευρώ του 2021 και τα κέρδη μετά φόρων έπεσαν στα 23.301 ευρώ έναντι 40.283 ευρώ. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε το 1881 από τον Αθανάσιο Δερμίση, συνεχίζοντας την παραγωγή μπισκότων μετά από τέσσερις γενιές, οι προοπτικές για το 2023 είναι καλύτερες έναντι της χρήσεως 2022, ενώ γίνονται προσπάθειες για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως στόχους για το έτος που διανύουμε, η διοίκηση της Δερμίσης έχει θέσει την επέκταση του δικτύου πωλήσεών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τη διεύρυνση των επιλογών του πελάτη μέσω διεύρυνσης της γκάμας των υπηρεσιών της αλλά και την επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού της.