Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν τα ανανεώσιμα καύσιμα, υπέγραψε σήμερα η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, με το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της κρίσιμης σημασίας που έχει η βιώσιμη ανάπτυξη στο τομέα της ενέργειας, με σκοπό τη προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή αυτών στις υφιστάμενες αλλά και τις σχεδιαζόμενες υποδομές, αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια κρίση της κλιματικής αλλαγής.