Η Lavipharm ανακοίνωσε ότι, μετά την αναγγελία του αναπάντεχου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου του προέδρου της Αθανασίου Λαβίδα, το ΔΣ αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος. Το ΔΣ αποφάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής: Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Λητώ – Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.