Καθήκοντα Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης των Βιοτεχνολογικών Επιχειρήσεων της DEMO αναλαμβάνει ο κ. Piotr Zien, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Ο κ. Zien είναι ειδικός στη Βιοτεχνολογία και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη βιολογικών φαρμάκων.

Μεταξύ άλλων ηγετικών ρόλων, ο Piotr καθοδήγησε μεγάλες ομάδες ερευνητών Βιοτεχνολογίας ως Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στην Polpharma. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η πολύτιμη εμπειρία του και οι ηγετικές του ικανότητες αναμένεται να αποτελέσουν πλεονέκτημα για την DEMO και να συμβάλουν περαιτέρω στα επιτυχή της αποτελέσματα.