Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη η κατασκευή των νέων εργαστηρίων Έρευνας και Ανάπτυξης της γνωστής φαρμακοβιομηχανίας DEMO. Όπως γνωστοποιεί η εταιρεία, το έργο έχει συνολική έκταση 2.500 τ.μ. και περιλαμβάνει πέντε φυσικοχημικά εργαστήρια, ένα εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, ένα εργαστήριο Σύνθεσης Πρώτων Υλών, ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ένα εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, στα οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του απαραίτητου αναλυτικού εξοπλισμού.

Τα παραπάνω εργαστήρια στεγάζονται στο υπάρχον κτήριο της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα και στην πλήρη εξέλιξή τους θα απασχολήσουν πάνω από 100 άτομα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Έχουν ήδη δε ξεκινήσει τη λειτουργία τους καθώς έχουν επανδρωθεί με τους πρώτους 12 επιστήμονες που εντάχθηκαν σε δύο ομάδες: Αυτή του R&D Τελικών Προϊόντων για την ανάπτυξη νέων ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων και αυτή του R&D API (Active Pharmaceutical Ingredient) που στόχο έχει ν’ αναπτύσσει συνθετικές πορείες δραστικών φαρμακευτικών ενώσεων.

Οι νέες εγκαταστάσεις RnD της DEMO διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ αποτελούν μέρος των στρατηγικών επενδύσεων της εταιρείας, που έχουν στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, την αγορά εργασίας, το ελληνικό φάρμακο και την επιστήμη.