Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την έκβαση του διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχε στη Βόρεια Μακεδονία, προχώρησε η ΔΕΗ. Σημειώνεται πως ο διαγωνισμός αφορά στην κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren καθώς και την εκμετάλλευση του εν λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού Tikves. Αναλυτικότερα σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΔΕΗ ξεκαθαρίζει πως, όπως έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, η ΔΕΗΔΕΗ έχει υποβάλει, ως μέρος κοινοπρακτικού σχήματος με την Archirodon Group, προσφορά στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren ισχύος 333MW καθώς και την εκμετάλλευση του εν λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού Tikves ισχύος 116 MW, στον ποταμό Crna της γειτονικής χώρας. «Μέχρι σήμερα, το κοινοπρακτικό σχήμα ΔΕΗΔΕΗ – Archirodon δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή για την οριστική ανάθεση του έργου. Μετά τη λήψη της σχετικής επίσημης ενημέρωσης και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, η ΔΕΗΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση» καταλήγει.