Κατά τέσσερις βαθμίδες αναβάθμισε ο διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Carbon Disclosure Project (CDP) τη ΔΕΗ, από «D-» σε «Β-», σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ΔEΗ βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και κατατάσσεται πλέον στο 37% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν με «Β-» από τον CDP.

Η αναβάθμιση της αξιολόγησης οφείλεται στη σημαντική βελτίωση που επέδειξε σε κρίσιμους τομείς, καθώς επίσης στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τις εκπομπές CO2 και υλοποιεί δράσεις και στρατηγικές που στοχεύουν στον μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στο κλίμα και το περιβάλλον. Ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και ανάπτυξης των ΑΠΕ του Ομίλου και των δεσμεύσεων για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 (Net Zero). Υπανθυμίζεται ότι η ΔEΗ, στο πλαίσιο του «πράσινου» μετασχηματισμού της που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει παρουσιάσει μείωση περίπου 30% της έντασης εκπομπών CO2 από το 2020.