Η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την κατασκευή του μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα. Το Athens-3 (ATH3), όπως θα ονομάζεται, θα είναι το νέο, υπερσύγχρονο data center της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κορωπί. Το εν λόγω έργο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2), θα είναι το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα, καλύπτοντας μια έκταση κτηριακών εγκαταστάσεων 8.600 τ.μ., ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Tier III standards και θα πιστοποιηθεί κατά LEED. Παράλληλα, το ATH-3 θα μπορεί να τροφοδοτείται κατά 100% με «πράσινη» ενέργεια, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εν λόγω επένδυσης. Η δυναμικότητά του θα φτάνει τα 6.8MW, ενώ η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Παράλληλα, η MYTILINEOS ανακοίνωσε ότι προχωρά στην παροχή της ειδικής άδειας που απαιτείται, για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με σκοπό την εξαγορά εταιρειών που διαθέτουν άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος περίπου 1513,4ΜW. Η συναλλαγή εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της MYTILINEOS που έχει ανακοινωθεί από 16.02.2021 και υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα Α.Π.Ε. στην Ελλάδα και παγκοσμίως.