Τον προβληματισμό επιχειρήσεων της μεταποίησης να περιορίσουν ή και να αναστείλουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις τους και τις εξαγωγικές δραστηριότητές τους, καθώς οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας επηρεάζουν σημαντικότατα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, μετέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Δημήτρης Μαθιός, στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, σε συνάντηση στο υπουργείο Ενέργειας με τη διοίκηση του Συνδέσμου.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του συνδέσμου, ενώ γνωστοποιείται ότι ο κ. Μαθιός παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του ΣΒΑΠ στο οποίο προτείνονται οι παρακάτω λύσεις, εν όψει της διαμόρφωσης μέτρων παρέμβασης της κυβέρνησης:
1. Προστασία των καταναλωτών Μέσης Τάσης (ΜΤ) από τη ΡΑΕ με παροχή δυνατότητας για επιλογή τιμολογίου (σταθερό για 1-2 έτη, κυμαινόμενο με ανώτατο πλαφόν ή ανοικτό), ώστε να περιοριστεί η απόλυτη εξάρτησή από την χρηματιστηριακή τιμή ενέργειας.
2. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην Ηλεκτρική Ενέργεια και στο Φυσικό Αέριο.
3. Net Metering – η λύση στις αυξήσεις ρεύματος.
4. Δημιουργία ενός τύπου αφορολόγητου αποθεματικού στις επιχειρήσεις, ειδικά για την αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων καταστάσεων.
5. Αφαίρεση της χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ, των ΥΚΩ & του ΕΤΜΕΑΡ για τις επιχειρήσεις ΜΤ.