Διαδικτυακή εκδήλωση-workshop για τα ESG διοργανώνει το Κέντρο Αειφορίας (CSE) με τίτλο «Η σημασία των Δεικτών και Κριτηρίων ESG και πώς βελτιώνονται. Η σημασία τους στην προσέλκυση επενδυτών και τη χρηματοδότηση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/9, στις 4μμ. Έχει ως στόχο να ενημερώσει σχετικά με τα σημαντικά θέματα ESG τα στελέχη αυτά, που τα τελευταία χρόνια καλούνται να ανταποκριθούν στο διευρυμένο ρόλο τους, στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς καθώς και στις νέες νομοθετικές τάσεις.