Για γηπεδική επέκταση, προσθήκη νέας γραμμής διέλασης και νέας δραστηριότητας χυτηρίου αλουμινίου στην COSMOS ALUMINIUM κάνει λόγο σχετική ΑΕΠΟ, στην οποία αναδιατυπώνονται οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία της υφιστάμενης βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, με την προτεινόμενη τροποποίηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύξηση του εμβαδού της μονάδας με την προσθήκη τριών όμορων γηπέδων συνολικού εμβαδού 34.700,88 m2.

Η συνολική κάλυψη και δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ανέρχεται αντίστοιχα σε 41.551,27 m2 και 43.603,85 m2. Η βιομηχανία διαθέτει τρεις γραμμές διέλασης αλουμινίου με τη μέγιστη δυναμικότητα να διαμορφώνεται σε 115 tn/ημέρα προϊόντων προφίλ αλουμινίου, ενώ με την προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής θα ανέλθει σε 150 tn/ημέρα. Μεταξύ άλλων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση χυτηρίου αλουμινίου με μέγιστη δυναμικότητα 100 tn/ημέρα, καθώς και αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την προσθήκη της 4ης γραμμής διέλασης αλουμινίου, θα ανέρχεται περίπου σε 17.000.000 kWH/έτος, ενώ η κατανάλωση φυσικού αερίου σε 1.800.000 m3/έτος. Η νέα μονάδα του χυτηρίου αλουμινίου θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπου η ετήσια κατανάλωση θα ανέρχεται περίπου σε 5.000.000 kWH/έτος. Τέλος, θα κατασκευαστεί νέας υποσταθμός με δύο μετασχηματιστές τάσης ισχύος 1.250 kVA έκαστος.