Την καθοριστική συμβολή της διαδικασίας των προμηθειών στην πορεία ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και τη σημασία της ψηφιοποίησής τους, ανέδειξε η πρώτη μεγάλη έρευνα για τον κλάδο στην Ελλάδα, με τίτλο «The State of Procurement Management in 2023» που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Procurement Conference, που πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της cosmoONE και της VERALLIS, από τη Boussias Events.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της cosmoONE σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Global Link. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία συγκέντρωσε απαντήσεις 320 και πλέον στελεχών προμηθειών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, υπογράμμισαν τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχετικά τμήματα.

Προκλήσεις και προτεραιότητες για το 2023
Οι συνέπειες του πολέμου φαίνεται πως απασχολούν τα στελέχη των προμηθειών: Το 81% έθεσε ψηλά στη λίστα των προκλήσεων τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών, ενώ το 40% επεσήμανε ως σημαντική πρόκληση τις ελλείψεις πρώτων υλών. Το 42% των στελεχών τόνισε την ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές επίσης δημιουργούν προκλήσεις για τα συγκεκριμένα τμήματα.

Καθώς ενισχύεται η ανάγκη δέσμευσης των επιχειρήσεων απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη, το 37% δήλωσε την ανησυχία του σχετικά με το ρίσκο που προκύπτει από τη βιωσιμότητα των προμηθευτών. Επίσης, το 21% επεσήμανε τη δυσκολία εξεύρεσης αξιόπιστων συνεργατών. Στις προτεραιότητες για τους 12 επόμενους μήνες, στην πρώτη θέση (69%) βρέθηκε η ανάγκη μείωσης του κόστους προμηθειών, με την αύξηση του επιπέδου λειτουργικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας (57%), αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (48%) να ακολουθούν.