Τρία νέα στελέχη υποδέχεται στη διοικητική της ομάδα η Coca-Cola Τρία Έψιλον. Πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους που έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε διαφορετικές θέσεις μέσα στον Όμιλο Coca-Cola HBC, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της εταιρείας να παρέχει σταθερά στους ανθρώπους της σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Αγγελική Φωτοπούλου ανέλαβε Διευθύντρια Legal & Security για Ελλάδα και Κύπρο με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Η Α. Φωτοπούλου διαδέχεται στον ρόλο αυτό την Ειρήνη Κεφαλογιάννη, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Competition Law & Sustainability για τον Όμιλο Coca-Cola HBC. Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Ελλάδα και Κύπρο ανέλαβε ο Γιώργος Χαντουμάκος από 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Γ. Χαντουμάκος διαδέχεται στη θέση αυτή τη Σουζάνα Ραρή, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Group Asset Care Manager στον Όμιλο Coca-Cola HBC. Η Sonja Todorova ανέλαβε από 1η Σεπτεμβρίου καθήκοντα Διευθύντριας Μάρκετινγκ για Ελλάδα και Κύπρο, προερχόμενη από τον ρόλο της ComEx & Marketing Manager για την Coca-Cola HBC στη Ρωσία. Η S. Todorova διαδέχεται στον ρόλο αυτό τη Σόνια Δήμογλη η οποία ανέλαβε Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola στην Ουγγαρία.