Η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, Coca-Cola HBC Holdings BV του 52,7% περίπου της Coca-Cola Bottling Company of Egypt SAE, από την MAC Beverages Limited και ορισμένα από τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, έναντι 304 εκατ. δολ. με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών. Ένα επιπλέον ποσό κέρδους μπορεί να καταβληθεί με βάση τις οικονομικές επιδόσεις της CCBCE το 2021, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κ. Abdul Galil Besher, ο σημερινός εκτελεστικός πρόεδρος της CCBCE, θα παραμείνει ως μη εκτελεστικός πρόεδρός της. Η συναλλαγή με την MBL περιλαμβάνει επίσης την πιθανή απόκτηση από την CCH Holdings στην ίδια τιμή ανά μετοχή που θα καταβληθεί στην MBL, ενός επιπλέον μεριδίου περίπου 2,8% από ορισμένους άλλους μετόχους μειοψηφίας, με βάση μελλοντικές συμφωνίες. Η εξαγορά δίνει στην Coca-Cola HBC πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση στην Αφρική κατ’ όγκο, χτίζοντας στην υφιστάμενη δομή και αυξάνοντας την έκθεσή της σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής ανάπτυξης.