Ενίσχυση του όγκου πωλήσεων είδε πέρσι στην Ελλάδα η Coca-Cola HBC AG, στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,9%, παρά την υψηλή συγκριτική βάση, χάρη στην ισχυρή υλοποίηση της στρατηγικής της Coca-Cola HBC AG στην αγορά κατά τη διάρκεια όλων των σημαντικών εμπορικών περιόδων, με διευρυμένη τουριστική περίοδο.

Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών κατέγραψε αύξηση κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό κυρίως λόγω της Coke Zero, της Fanta και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ τα ποτά ενέργειας αυξήθηκαν στο μέσο επίπεδο του εύρους 10-20%. Η κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών σημείωσε αύξηση υψηλού μονοψήφιου ποσοστού. Σε συνολικό επίπεδο, η εστιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας σε σχέση με τα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης οδήγησε σε αύξηση κατά 16,9% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση, ενώ κατά 1,7% αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων σε οργανική βάση.

«Το 2023 ήταν άλλη μια χρονιά συνεπούς υλοποίησης της στρατηγικής μας για ανάπτυξη. Επιτύχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων και των μεριδίων μας σε αξία, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και υψηλότερο από ποτέ επίπεδο καθαρών ταμειακών ροών. Ως αποτέλεσμα, καταφέραμε να αυξήσουμε τις αποδόσεις των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης προγράμματος επαναγοράς μετοχών», σχολίασε ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, συμπληρώνοντας ότι: «Η δυναμική του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, η διαφοροποιημένη παρουσία μας στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και η διαρκής επένδυσή μας στη δημιουργία εξειδικευμένων δυνατοτήτων, με βάση τα δεδομένα, τις πληροφορίες και την ανάλυση, αποτελούν θεμέλια εκθετικής ανάπτυξης».

«Πράσινες» επενδύσεις σε Ρουμανία και Αυστρία
Ειδική αναφορά έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG στη σημαντική πρόοδο που πέτυχε η εταιρεία το 2023 όσον αφορά τους στόχους που έχει ορίσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40, με σημαντικότερα ορόσημα της χρονιάς την έναρξη λειτουργίας ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET) στη Ρουμανία και μιας νέας γραμμής παραγωγής για γυάλινες, επιστρεφόμενες και επανασφραγιζόμενες φιάλες στην Αυστρία. Τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε επίσης η ίδρυση φιλανθρωπικού ιδρύματος που θα έχει ως έργο τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Εξάλλου η Coca-Cola HBC συνέχισε να επενδύει σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητές της, με τα highlights του 2023 να περιλαμβάνουν:
• Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €674,9 εκατ, αυξημένες κατά 14,5%, με εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

• Εξαγορά της επιχείρησης της Finlandia Vodka από την Brown-Forman, έναντι πληρωθέντος καθαρού τιμήματος ύψους €180 εκατ.

• Επιταχυνόμενη επένδυση σε εξειδικευμένες δυνατότητες, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών πρωτοβουλιών, και στο στόχο της περαιτέρω ενίσχυσης των ικανοτήτων της για επίτευξη ισχυρής θέσης στην αγορά.

• Κυκλοφορία του Jack Daniel’s & Coca-Cola στην Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το έτος που μόλις ξεκίνησε, η διοίκηση αναμένει το 2024 να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της, όπως η αύξηση των καθαρών εσόδων και των λειτουργικών κερδών.