Περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών της στόχων πέτυχε το 2020 η Coca-Cola Τρία Έψιλον, ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρά το 2021 σε επένδυση ύψους €4 εκατ. για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με εξοικονόμηση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Μάλιστα, το 2020 η εταιρεία μείωσε το βάρος των συσκευασιών των χυμών AMITA, ενώ από το 2016 έχει προχωρήσει σε μείωση του όγκου του πλαστικού στις συσκευασίες. Παράλληλα, η ανακύκλωση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας άγγιξε το 99,1 %, με το Σχηματάρι Mega-Plant να αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο στο οποίο επιτεύχθηκε 100% ανακύκλωση των παραγόμενων απορριμμάτων.

Επίσης, οι απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη δραστηριότητά της μειώθηκαν το 2020 κατά 59% (σε σύγκριση με το 2017), ενώ η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το 62,3% της συνολικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας. Το 2020 δε, επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν 53.520.000 λίτρα νερού στις παραγωγικές μονάδες, ενώ εξοικονομήθηκαν 177.516.000 λίτρα νερού σε σχέση με το 2019 (μείωση 16%). Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωρά με την απορρόφηση της εταιρείας Τσακίρης, όπως επιβεβαιώνεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν, συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης των εταιρειών.